Indigo Pond Diver - Thea Katauskas

Thea Katauskas

Indigo Pond Diver

28 x 28 x 6 cmEarthenware, glazes, enamel paint and inkSold